Sunday, November 8, 2009

Hvem er du?

Evighetens opphav.
Veien hjem.
Livet som gir liv.

Jeg er "in awe". Tenk at jeg får være ditt barn. Tenk at jeg er så velsginet, og får ha det så godt!
Takk for nåden. Takk for kjærlighet som renner over. Hjelp meg til å gi videre!

Fredens frodige have, her kommer jeg!