Monday, December 22, 2008

Sove, spise, trene.

Jeg føler meg som Pæri. Når han studerte så var dette alt han gjor. Sove, spise, trene. I mitt tilfellet så er den treningen jeg driver med, sosialisering. Jeg tror aldri jeg har møtt så mange folk på så kort tid før. Og det krever sin man både å holde humør og interesse oppe. Jeg føler jeg går trøtt hele tiden, men på samme tid i kronisk ekstase over alle de gode menneskene.

Det er jammen godt at vi har felleskap.
At vi er flere. At vi er sammen.
Jeg er ikke alene, jeg er elsket og jeg betyr noe.
Alle betyr noe for noen, alle er elsket av noen.

Jeg bare håper og ber om at mennesker skal kjenne det.
Ikke bare nå med jul, men at det kan være noe som sitter i oss hele tiden.
At vi i underbevisstheten VET dette.

DU er elsket og DU betyr noe.

Thursday, December 11, 2008

"Storm"


I morgen skal jeg ha eksamen i religionsvitenskap. Jo mer jeg leser, jo mer er jeg takknemling for min tro på Jesus kristus. Full av nåde, full av håp og frelse! Nåde har fått en helt ny betyndning for meg i disse dager. Jeg kan ikke frelse meg selv, det hadde jeg heller aldri klart. Det er så fantastisk av vi da bare kan motta frelsen! Gaven full av håp, om at Jesus er her for oss, han har gitt livet sitt for oss!

Så jo mer jeg leser, jo større blir freden og mindre blir stormen, inni meg. Amen.

Thursday, December 4, 2008

If I ruled the world..

- så skulle de ti bud og det dobbelte kjærelighestbud vært gjeldene.

Jeg lurer på hvordan verden hadde vært, viss menneskene i den faktisk fulgte de retningslinjene som Gud har gitt oss gjennom de ti bud og det dobbelte kjærlighetsbudet?

Ingen løyn, ingen sjalusi, ingen misunnelse, fint ordforråd, en dag å slappe av på til ære for gud, tro på en Gud som er den eneste, mennesker som respekterer sine foreldre(resultat: god sirkel), ingen skillsmisser, ingen stjeling, mennesker som var glad i hverandre, mennesker som behandlet hverandre med kjærlighet og respekt, mennesker som hadde felleskap i en kjærlig Gud......

Hvordan hadde en slik verden blitt? En verden DU ville levd i?