Wednesday, May 13, 2009

Vil DU komme igjen?

Jeg leste en interessant tekst her om dagen. Vedkommende skrev om mennesker som drar steder, for eksempel, en restaurant. Liker du maten drar du dit igjen, liker du den ikke drar du et annet sted. Og slik skrev han det kunne være med kirken også. Forskjellen er bare den at folk som ikke ønsker å komme igjen i kirken, ikke drar til andre kirker. Hva kan vi kristne gjøre for at mennesker skal komme igjen? Hvordan kan vi skape et fellesskap i kirken som gjør at mennesker ønsker å komme igjen?
Jeg har ingen svar, men det var en oppsiktsvekkende tanke som vi alle kanskje bør tenke over. Uansett i hvilket fellesskap vi er i, og i den individuelles liv. Hva kan jeg gjøre, i mitt liv, for at venner skal ville komme igjen? Hva kan jeg gjøre for at mennesker skal bli og trivs?